Özet Gönderimi


ÖZET GÖNDERİMİ

 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

Bildiri özetleri, uluslararası konferans sistemi easychair linki üzerinden gönderilecektir. Easychair sistemi kullanılmadan gönderilen özetler kabul edilmeyecektir.

https://easychair.org/my/conference?conf=migration2

Konferansın dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiri özetlerinin Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanması gerekmektedir. Kabul edilen özetler, bildiri özetleri kitabında basılacaktır.

Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Başvurular, çalışmada ele aldığınız  amacı ve izlediğiniz metodolojinizi belirten 500 kelimeyi geçmemelidir.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiri özetleri; Konferans Bilim Kurulu ve Hakem Kurulu tarafından, çift kör hakem incelemesi yöntemiyle değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, tüm bildiri sahiplerine e-posta ile gönderilecektir.

 

Sözlü Bildiriler

Sözlü bildiri sunum süresi, 15 dakika olacak şekilde planlanmalıdır.

 

Poster Bildiriler

Poster bildiriler e-poster olarak yayımlanacaktır. Bildirilerin JPG çalışmalarını, dosyanın adını poster numaranız olarak kaydederek (örn; P-001.jpg) icmde@deu.edu.tr  e-posta adresine gönderiniz.

 

Önemli Tarihler

15 Mart 2024

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 

20 Mart 2024

Değerlendirme Sonuç Bildirimi Tarihi