Sempozyum Hakkında


Sempozyum; mülteci hukukunda kadın, kültürel entegrasyon, uluslararası mülteci hukuku da dahil olmak üzere hukuk sistemlerinin söylemsel, tarihsel, politik ve sosyal sınırları, kültürel göreceli devlet yasaları, politikalar, kurumsallaşmış sosyal normlar, karmaşık çeşitlilik deneyimleri, Suriye’deki çatışmalar, iklim mültecileri, sosyal değişim, savaş sonrası travması, sağlık, politika sonuçları gibi sorulara odaklanarak göçün bağlamını daha derinlemesine keşfetmeyi amaçlamaktadır.

Sempozyum, ÜAK (Üniversitelerarası Kurul) kriterlerini karşılamaktadır.

Sempozyumda aşağıdaki ülkelerden katılımcılar tarafından bildiriler sunulacaktır.

 • Almanya
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Cezayir
 • Gana
 • Hindistan
 • İngiltere
 • İran
 • İtalya
 • Japonya
 • Kazakistan
 • Lübnan
 • Malezya
 • Mısır
 • Romanya
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Türkiye
 • Rusya